Enregistraments

Cantem Àfrica. 2018. Es tracta del repertori de les partitures recollides en dos llibrets de cançons africanes harmonitzades per a cor (cor infantil i cor mixt), dins del projecte Cantem Àfrica

Les sardanes de la Montserrat Pujolar. 2009. Conté 3 sardanes per a cor i cobla. Cobla Jovenívola de Sabadell i Coral Belles Arts de Sabadell.

Portada Pujolar

Cors catalans. Les parles de ponent a llevant i de mestral a migjorn, MCC, 2007 (CD). Conté 3 peces enregistrades per la Coral Belles Arts.

CD_Parles_X_Esteve

Coral Belles Arts. 20è aniversari (1971-1991). Coral Belles Arts, 1991. Conté obres enregistrades dels primers 20 anys.

Casset CBA

Ll. Balsach, Èczema, 1980, UM.A2 (LP). Conté Música groga, de Ll. Balsach.

Música groga Llorenç Balsach