General

M’EXALTA EL NOU I M’ENAMORA EL VELL

El vers de J. V. Foix “M’exalta el nou i m’enamora el vell” va servir per titular el concert que la Coral Belles Arts de Sabadell va presentar el dissabte 9 de juny de 2012 a l’església parroquial de Santa Maria de Barberà del Vallès sota la direcció de Jordi Lluch i Arenas.

El repertori incloïa des de música del Renaixement fins a peces del segle XXI, a més d’algunes de populars. Es van poder sentir obres de Bach, Victoria, Mendelssohn, Lauridsen, Bardos, Lindberg, etc.

Al final, el públic va participar activament en el concert cantant també el “Cant de les criatures” de la cantata Arcàdia, amb lletra de Miquel Desclot i música de Jordi Domènech, amb acompanyament al piano de Dani Garcia.